Sremska Mitrovica – Zavod za javno zdravlјe Sremska Mitrovica, u saradnji sa Crvenim krstom Sremska Mitrovica, Kancelarijom za mlade grada Sremska Mitrovica i domom zdravlja Sremska Mitrovica i ove godine obeležava 26. juni „Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama“, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlјa.

Problem zloupotrebe droga predstavlja značajan društveni problem, koji pored posledica po zdravlje korisnika, koje su neminovne i teške, dovodi i do brojnih socijalnih problema i ekonomskih gubitaka. Preduslov za uspešnost aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droga je koordinacija svih odgovarajućih službi, institucija i organizacija na nacionalnom i lokalnom nivou.

U cilju obeležavanja ovog značajnog datuma, razmene iskustava i podizanja svesti stanovništva o značaju ovog problema, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica sprovešće svoje aktivnosti (podela odgovarajućeg propagandnog materijala, razgovarati sa sugrađanima, naročito mladom populacijom) u saradnji sa Crvenim krstom Sremska Mitrovica, Kancelarijom za mlade grada Sremska Mitrovica i domom zdravlja Sremska Mitrovica, u sredu 26.juna  ispred marketa “MAXI” u 11:00 časova.

You may also like