Sremska Mitrovica – „Poštanska štedionica“ obavestila je svoje akcionare, da posle zaključenja Ugovora o preuzimanju dela imovine i obaveza „Nove Agrobanke“, imaju pravo da u narednih 15 dana, podnesu zahtev za otkup svojih akcija.

Kako se navodi u obaveštenju, to se odnosi samo na akcionare koji nisu pravna lica u direktnom ili indirektnom vlasništvu države.

Banka će svakom akcionaru otkupiti akcije po najvišoj vrednosti, utvrđenoj u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra, u roku od 60 dana, od prijema pismenog zahteva. Zahteve treba podneti na adresu „Poštanska štedionoca“ -Služba za investiciono bankarstvo, Beograd, Kraljice Marije broj 3.

 

You may also like