Vizija 2016 – Nova agenda za buduću Vladu

Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) spremni su da pomognu u uspostavljanju dijaloga između predstavnika lokalne samouprave, privrede, političkih stranaka i eksperata o tome gde bi trebalo da bude i kako bi trebalo da izgleda Srbija 2016. godine, na kraju sledećeg izbornog ciklusa.

Tim povodom, u mitrovačkoj Gradskoj kući, razgovaralo se o konkretnim ekonomskim reformama koje je potrebno sprovesti tokom mandata nove Vlade, sa posebnim naglaskom na reformama koje bi trebalo sprovesti na početku tog perioda da bi se obezbedili privredni rast i povećanje zaposlenosti.

Prema rečima organizatora diskusije, cilj je da se kroz dijalog relevantnih sagovornika dođe do paketa mera za jačanje ekonomije koje je potrebno preuzeti u najkraćem roku nakon narednih izbora.

Pitanja ekonomske politike u Srbiji, kao što su politika deviznog kursa i odnos oporezivanja rada i potrošnje, preko tretmana sive ekonomije do pitanja kao što su opravdanost subvencioniranja privrednih subjekata i režima administrativno kontrolisanih cena, bila su glavne teme konferencije.

Okruglom stolu, 12. po redu, prisustvovali su predstavnici lokalnih vlasti, najugledniji privrednici, stručnjaci i funkcioneri političkih stranaka, a njegov cilj je postizanje što šireg konsenzusa o merama za privredni rast koje bi trebalo sprovesti nakon izbora.

You May Also Like