Sremska Mitrovica – Tokom prvih osam meseci 2012. godine, kao posledica pada životnog standarda kontinuirano se povećao broj socijalno ugroženih lica koja su uključena u program Narodne kuhinje.

Od početka 2012. godine u program Kuhinje Crvenog krsta Sremska Mitrovica uključeno je 530 korisnika, koji svakodnevno primaju kuvani obrok, na četiri punkta u gradu i jedan u Laćarku, dok se 50 lanč paketa mesečno distribuira za najugroženije stanovnike seoskog područja.

Cilj programa Narodnih kuhinja je pomoć u ishrani socijalno najugroženijoj kategoriji stanovništva, radi poboljšanja životnog standarda, kroz obezbeđenje jednog kuvanog obroka dnevno, koji se sastoji od pola litre kuvanog obroka i pola kilograma hleba. Kriterijume i uključivanje lica u program obavlja Crveni krst u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

Prema kriterijumima Crvenog krsta i Centra za socijalni rad, korisnici Narodne kuhinje mogu biti staračka, samačka domaćinstva – korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, samohrani roditelj sa decom – korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, radno nesposobni korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, radno sposobni korisnici materijalnog obezbeđenja porodice sa više od dvoje dece, penzioneri sa penzijom ispod nivoa materijalnog obezbeđenja porodice i materijalno ugrožene porodice bez prihoda i imovine sa više od dvoje maloletne dece.

U Narodnoj kuhinji kažu da su obezbeđena sredstva za uključivanje novih korisnika, kojih svake godine, dolaskom hladnih dana i zimskih meseci, bude više nego tokom proleća i leta.

Sedstva neophodna za funkcionisanje Narodne kuhinje obezbeđena su iz budžeta Grada Sremska Mitrovica, a Vlada Republike Srbije obezbedila je deo osnovnih namirnica, brašno, ulje, pasulj, testeninu i mesne konzerve.

 

 

 

You may also like