Uvid u stanje računa za vodu i preko interneta

Sremska Mitrovica – Pored uobičajene prakse uvida u stanje računa pozivom na telefon ili dolaskom u Službu obračuna i naplate Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod“, građani Sremske Mitrovice od sada će to moći da učine putem internet stranice tog preduzeća.

Princip je jednostavan. Najpre je potrebno otvoriti web stranicu Janog komunalnog preduzeća “Vodovod“ Sremska Mitrovica www.vodovodsm.rs , a zatim i odeljak  KORISNICI. Klikom na RAČUN INFO otvara se polje koje popunjava korisnik, a odnosi se na podatke sa računu. Potrošač unosi broj računa koji ima 9 cifara i nalazi se u gornjem središnjem delu računa. Taj broj je jedinstven za svakog potrošača ponaosob.

Polje koje se potom otvara sadrži informacije o datumu i stanju računa, prikazano u novcu, kao i datum očitavanja vodomera i stanje na taj dan.  Ažuriranje baze podataka biće nakon svakog fakturisanja i minimalno  jednom nedeljno, pa se potrošačima preporučuje da češće proveravaju stanje, ukoliko nisu sigurni da su podaci tačni. Tako će na najbrži način saznati da li i koliko duguju i koliko su vode potrošili.

Kako je rekao Saša Bugadžija, direktor JKP“Vodovod“, cilj ovog projekta u okviru plana i programa marketing strategije za 2012.godinu je  poboljšanje kvaliteta pružanja usluga u sektoru informacija i kontakta sa korisnicima po ugledu na veća preduzeća tog tipa u zemlji. Korišćenjem savremenih informacionih sistema koji su sve češće u upotrebi, građanima će biti omogućen  brži i jednostavniji pristup podacima o stanju računa.

Ukoliko potrošači s vremenom iskažu potrebu za dodatnim informacijama postoji mogućnost proširenja baze podataka.

 

 

You May Also Like