Sremska Mitrovica – Na 8. sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, koja je danas održana u Gradskoj kući, između ostalog doneta je Odluka o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2013. godinu.

Ukupni prihodi, primanja i preneta sredstva, kao i rasodi i izdaci budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2013. godinu utvrđena su u iznosu od 2.337.003.000 dinara.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović rekao je da je budžet za 2013. godinu veći nego prethodnih godina, zato što postoje ralne osnove za to, kao i da će usvojenim budžetom biti zadovoljeni svi zahtevi.

 

You may also like