Uredimo naše dvorište

Sremska Mitrovica – SM Omladinski centar je omladinska organizacija civilnog društva koja zastupa interese mladih i istupa u ime onih koji žele da utiču na odluke koje menjaju kvalitete njihovog života.

Nakon  realizacije nekoliko vrlo uspešnih projekata vezanih za mlade, omladinsku politiku i aktivizam, mladi iz Omladinskog centra ovoga puta  su se opredelili  za uređenje javnog prostora u mitrovačkom naselju „Kamenjar“, gde je i sedište ove organizacije.

Već u septembru mesecu SM Omladinski centar će realizovati volontersku akciju „Uredimo naše dvorište“. Cilj ove akcije je uređenje javnog prostora gde mladi provode slobodno vreme, uređenje živote sredine i rešavanje higijenskih pitanja u „dvorištu“ jednog velikog stambenog naselja.

„Sva veća stambena naselja suočavaju se sa problemom neuređenosti prostora, pre svega nedostatkom klupa za sedenje gde deca, mladi i stariji građani provode svoje vreme. Jedan od problema je i mali broj kanti za otpatke. Ovakve akcije značajne su radi povećanja upotrebnih, socijalnih i ekoloških vrednosti jednog stambenog naselja“, rekao je vođa volonterskog tima Nikola Samardžić.

Omladinska volonterska akcija realizuje se u okviru programa Mladi su zakon – Sremski okrug, a finansira je Ministarstvo omladine i sporta, a realizuje Humnitarno udruženje „Prijatelji“ iz Sremske Mitrovice.

 

You May Also Like