Sremska Mitrovica – Obim ponude i tražnje prirodno sušenog kukuruza u maju bio je uobičajen, a prodavao se na pijacama najčešće po ceni od 22 dinara za kilogram, kao i u aprilu, objavljeno je u blitenu Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije.

Najčešća cena ovog stočnog hraniva u rinfuznom obliku u silosima varirala je od 19,5 do 20,5 dinara za kilogram, što ukazuje na porast cene u odnosu na prethodni mesec.

Za razliku od kukuruza, i tokom maja je, kao i prethodnih meseci ponuda pšenice i stočnog ječma, bila dosta slaba.

Slaba je do prosečna bila ponuda pšenice, upakovane u džakove najčešće od 50 kg težine na većini prodajnih mesta.

Najčešća cena po kojoj je se mogla pazariti ova žitarica na pijacama kretala se od 28 do 30 dinara za kilogram. U silosima je pšenica u rinfuzu najčešće prodavana po ceni od 22 dinara ua kilogram.

Ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove, najčešće od 50 kilograma, bila je slaba na većini pijaca kao i prethodnih meseci.

Prodajna cena ovog stočnog hraniva na pijacama je proteklog meseca varirala od 25 do 30 dinara za kilogram. U silosima se stočni ječam u rinfuzu tokom proteklog meseca mogao pazariti po ceni od 19,5 dinara za kilogram, što ukazuje na rast cene.

 

Možda Vam se svidi i