Sremska Mitrovica – Skupština Srbije prihvatila je izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima, kojima se ukida „muzički dinar“ za zanatlije, prenose agencije.

Pod zanatskim radnjama, koje ubuduće neće plaćati naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacije i fonograma, podrazumevaju se samostalne zanatske radnje, kao i radnje u kojima preduzetnik koji se bavi proizvodnom delatnošću prodaje sopstvene proizvode.

Tu naknadu ugostiteljski objekti će plaćati u zavisnosti od površine objekta i geografskog položaja. Osnovno merilo za odredjivanje naknade za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma jeste da se visina naknade vezuje za minimalnu zaradu u Srbiji, a njen iznos zavisiće i od površine komercijalnih poslovnih prostorija korisnika.

Izmenama je predvidjeno da je naknada na mesečnom nivou niža kad javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma nije nužno za obavljanje delatnosti korisnika, već je samo korisno ili prijatno.

 

 

You may also like