Sremska Mitrovica – U cilju bolje informisanosti svojih korisnika o uslugama kao i stanju grejnog sistema, Javno komunalno preduzeće „Toplifikacija“ iz Sremske Mitrovice, u svom sedištu instaliralo je ekran – panel na kome prezentuje najznačajnije podatke koji se tiču njihovih korisnika.

Na postavljenom panelu prikazane su informacije servisnog karaktera:

– Kad počinje grejni dan i kad se završava;
– Da li je snabdevanje redovno ili se očekuju neke izmene u režimu rada;
– Istaknuti su telefonski brojevi dežurne službe;
– Cena toplotne energije kako za fizička tako i za pravna lica;
– Prikazane su srednje temeperature u stanovima za svako naselje posebno. Informacije se ažuriraju na svaka 2 časa;
– Prikazana je spoljna temperatura sa tendencijom rasta ili pada temperature;
– Prikazana je uporedna potrošnja toplotne energije po naseljima;
– Svaki korisnik koji ima ugrađen merač toplotne energije može da dobije informaciju o potrošnji i uporedni prikaz u odnosu na druge potrošače;

Softver koji je urađen podložan je promanama a operateri Javno komunalnog preduzeća „Toplifikacija“ ga stalno ažuriraju novim informacijama, tako da korisnici usluga „Toplifikacije“ u svakom trenutku mogu dobiti neophodnu informaciju vezanu za sistem grejanja.

Možda Vam se svidi i