Sremska Mitrovica – Prema izveštaju Gradske uprave za socijalnu, zdravstvenu i zaštitu životne sredine, u 2012. godini ukupno je izdato 748 potvrda izbeglim licima, od čega se oko 97 odsto potvrda odnosilo na ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu i produženje važnosti izbegličke legitimacije. Urađeno je 58 predloga o ukidanju statusa izbeglice, a pravo na refundaciju delimičnih troškova sahrane ostvarilo je četiri porodice.

Izbeglice su dobijale i jednokratnu novčanu pomoć, gde su dva lica dobila pomoć, dok je za dva lica zahtev negativno rešen. Pomoć u vidu paketa sa hranom dobilo je 190 porodica, a usled velikog interesovanja za ovaj vid pomoći, prouzrokovan siromaštvom među izbeglicama, od Komesarijata za izbeglice traženo je još 100 paketa.

Izbegla lica dobijaju pomoć i u vidu ogrevnog drveta, po četiri kubna metra, koje će dobiti 20 porodica. U ponedeljak, 26. novembra, distribuirana su drva za 10 porodica, dok će do srede, 28. novembra, drva biti isporučena i preostalim porodicama.

Prema izveštaju resorne Gradske uprave, kod Komesarijata za izbeglice aplicirano je za stambeno zbrinjavanje izbeglica, a odobrena su sredstva u iznosu od 5.040.000 dinara za pomoć u građevinskom materijalu i za kupovinu seoskih domaćinstava sa okućnicom.

Do kraja godine, prema najavama iz Gradske uprave za socijalnu, zdrvastvenu i zaštitu životne sredine, 20 porodica dobiće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 15.000 dinara, biće raspisan oglas za pomoć u građevinskom materijalu, kao i oglas za otkup seoskih domaćinstava sa okućnicom.

 

You may also like