Sremska Mitrovica – Predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica, Aleksandar Prodanović,  zakazao je konstitutivnu sednicu Skupštine grada Sremska Mitrovica za petak 20. jul 2012. godine.

Na dnevnom redu zakazane konstitutivne sednice sresmkomitrovačkog parlamenta, biće izbor članova verifikacionog odbora, razmatranje izveštaja izborne komisije grada Sremska Mitrovica o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada, razmatranje izveštaja verifikacionog odbora, izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada Sremska Mitrovica, kao i postavljanje sekretara Skupštine grada.

 

You may also like