Sremska Mitrovica –  Gradska skupština u Sremskoj Mitrovici usvojila je Rešenje o obrazovanju gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada.

Štab je stručno operativno telo za koordinaciju i rukovođenje zaštitom i spasavanjem u vanrednimin situacijama. Komandant Štaba je Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice, dok je za načelnika izabran Predrag Vladisavljević, šef Odseka za upravljanje rizicima i civilnu zaštitu MUP- a Srbije.

 

You may also like