Šta predviđa scenario vanredne situacije

Sremska Mitrovica –  U slučaju daljih vrućina republički štab ima mogućnost da promeni režim radnog vremena.  Uskoro i topliji dani.

Ako u Srbiji bude proglašena vanredna situacija zbog velikih vrućina, građani bi je mogli osetiti po izmenama radnog vremena, cisternama sa vodom raspoređenim po gradovima i naseljima, zabranom rada na otvorenom prostoru, drugačijom organizacijom javnog prevoza u skladu sa izmenjenim radnim vremenom, u kojoj bi težište bilo na vozilima sa klimatizacijom. Ono što bi potencijalno moglo postati problem je snabdevanje strujom, jer iskustvo govori da se tokom leta zbog mnogobrojnih klima-uređaja beleži rekordna potrošnja.

„Nismo do sada imali takvo iskustvo, mada smo se sa velikom vrućinama suočavali u leto 2007. godine, kada je povrh svega bilo i mnogo šumskih požara. U jednom trenutku gorelo je 32.000 hektara šuma. Od naših suseda iskustva sa posebnim merama preduzetim zbog vrućina imaju Crna Gora i Makedonija, gde su beležene još više temperature nego što su sada kod nas”, objašnjava Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

On kaže da se u ovoj instituciji već desetak dana razrađuje mogućnost uvođenja vanredne situacije zbog vrućine, odnosno šta bi trebalo raditi u tom slučaju.

“Važno je istaći da sama visina temperature i niz takvih vrelih dana nisu uslov za uvođenje vanredne situacije, mada u delu javnosti postoji zabluda da je ta granica 40 stepeni Celzijusa. Vanredna situacija uvodi se kada je u bitnoj meri poremećen svakodnevni život građana”, rekao je Marić.

A šta je „bitno poremećen“ svakodnevni život, to moraju da konstatuju opštinski i gradski štabovi za vanredne situacije, jer ni po vrućini, kao i zimus, nije ista situacija u svim krajevima Srbije.

Zapravo, scenario uvođenja vanredne situacije bio bi poput onoga od prošle zime, kada je zbog visokog snežnog prekrivača, ovaj pojam prvi put stupio na snagu, u skladu sa savremenim zakonskim rešenjima koja regulišu ovu tematiku. Vanredna situacija bi bila proglašavana na lokalnom nivou, republički štab za vanredne situacije bi to pratio, pa bi u jednom trenutku mogao da proglasi vanrednu situaciju u celoj Srbiji ili na delu njene teritorije.

“Proglašenje vanredne situacije daje pravni osnov republičkom štabu da izdaje naređenja, umesto sadašnjih preporuka koje pojedine institucije daju zbog vrućine. Na primer, u republičkom štabu je, između ostalih, prisutan predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike, pa bi se mogla izdavati precizna naređenja vezana za radno vreme ili rad na otvorenom prostoru, koji bi mogao biti zabranjen”, ističe Marić.

You May Also Like