Srem u plamenu

Sremska Mitrovica – Broj požara na području Grada Sremska Mitrovica, za nepunih godinu dana, dostigao je broj od čak 1574 intervencije mitrovačke Vatrogasne službe, a samo u prethodnom mesecu septembru neverovatnih 406 intervencija.

Kako nadležni objašnjavaju, osnovni uzrok brojnih požara je upravo paljenje biljnih ostataka, a posledice su često katastrofalne. Pravi primer je svakako saobraćajna nezgoda u kojoj je tragično nastradao pripadnik mitrovačke Vatrogasne službe, a troje dece i stariji muškarac su teže i lakše povređeni.

„Ljudska nepažnja je svakako glavni faktor i uzrok tragičnih ishoda, jer je veoma važno da svako od nas poseduje moralnu i društvenu odgovornost kada je reč o ovakvim situacijama. Razumemo da poljoprivrednici moraju ispuniti svoje obaveze, ali je potrebno malo strpljenja da ne bi dolazilo do ovakvih tragičnih ishoda. Potrebno je raditi na preventivi, a Grad je spreman da sarađuje sa Policijskom upravom i Odeljenjem za vanredne situacije kako bi se ovakvi problemi što pre rešili“, rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović na vanrednoj konferenciji u prostorijama Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Prema rečima načelnika mitrovačke Policijske uprave Zorana Smajića, prirpadnici mitrovačke Policije intenzivno rade na otkrivanju počinilaca, a do sada je izdato 12 prekršajnih prijava, dok je pet prekršajnih prijava u pripremi.

Načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici Stevan Pejić naglasio je da je preventivno delovanje u ovakvim slučajevima najvažnije, a u saradnji sa Gradom i mitrovačkom Policijskom upravom, ovakvi problemi će se sankcionisati, a nesavesni postupci građana će se strogo kažnjavati.

Zаkonom o zаštiti od požаrа strogo je zаbrаnjeno spаljivаnje ostаtаkа strnih usevа, spаljivаnje smećа nа otvorenom prostoru i spаljivаnje biljnih ostаtаkа. Zаprećene kаzne zа fizičkа licа iznose od 10.000 do 50.000 dinаrа, а zа prаvnа licа od 300.000 do milion dinаrа.

Upozorаvaju se građani dа će pripаdnici Policijske uprаve i Odeljenjа zа vаnredne situаcije u Sremskoj Mitrovici kаžnjаvаti sve one koji, izаzivаnjem požаrа, nаnose veliku mаterijаlnu štetu i ugrožаvаju svoju i tuđu bezbednost.

 

 

You May Also Like