Sremska Mitrovica – Nemačko Društvo za međunarodnu saradnju, tehnička podrška za jugoistočnu Evropu, je u Istri, u vremenskom periodu od 1. do 6. oktobra, za odabrane učesnike država Jugoistočne Evrope, organizovao šestodnevni međunarodni seminar na temu „Regionalni marketing: Brendiranje proizvoda i regiona“, kojem su prisustvovali predstavnici svih bivših republika SFRJ, i republike Moldavije.

Održanom seminaru,  kao jedini učesnici iz Republike Srbije prisustvovali su Marko Cvijanović, facilitator laga Srema i Nikola Nikšić, direktor Klastera turističke regije Grada Sremska Mitrovica, Klastera „Sveti Dimitrije“.

Uz aktivno učešće na predavanjima, diskusijama i prezentacijama tokom teorijsko praktične obuke, dvojica učesnika seminara iz Srema predstavili su i deo kapaciteta i vrednosti sremskog regiona u okviru mini izložbe upriličene na terasi porečkog hotela „Fortuna“ na ostrvu „Sveti Nikola“.

Nikola Nikšić, direktor Klastera Sveti Dimitrije, rekao je da je tokom boravka na seminaru u Istri, spoznao  sličnosti između istarske i sremske regije, nakon čega je zaključio da je i Srem brend, i da se sve domaće proizvode treba na adekvatan način brendirati i ponuditi tržištu.

You may also like