Sremska Mitrovica – U Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine juče je potpisan Memorandum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i slovačke firme „Green Energy“.

Tom prilikom, potpisani su i sporazumi o saradnji između firme „Green Energy“ i vojvođanskih opština Odžaci, Beočin i Grada Sremska Mitrovica.

Memorandum o saradnji predstavlja dokument kojim se započinje aktivna saradnja sa Vladom Vojvodine, naročito prilikom pripreme projekata koji će korisiti obnovljive izvore energije na teritoriji Republike Srbije.

Prvenstveno, reč je o projektima koji će korisiti solarnu energiju za proizvodnju električne energije, a biće iskorišćena iskustva koja su stečena realizacijom ovakvih projekata u Slovačkoj.

Pored potpisivanja Memoranduma, potpisani su i sporazumi o saradnji sa Gradom Sremska Mitrovica i opštinama Beočin i Odžaci. U ovim gradovima, na njihovim katastarskim parcelama, pripremljeno je 15 projekata, čijom će realizacijom biti postignuta snaga 15 megavata.

Prema rečima gradonačelnika Sremske Mitrovice Branislava Nedimovića, izgradnja solarne elektrane doneće novi kvalitet života, pre svega, sa aspekta energetike i zaštite životne sredine.

„Preuzeli smo obavezu da prikupimo i obezbedimo neophodnu dokumentaciju, a „Green Energy“ se obavezao da uloži dva miliona evra na lokalitetu „Rastik“ kod Divoša i izgradi elektranu snage 1,9 megavata. Projekat treba da se realizuje od marta, a mi smo svoje obaveze počeli da izvršavamo donošenjem plana detaljne regulacije kojim se definiše čitav prostor“, rekao je gradonačelnik Nedimović.

You may also like