Socijalna podrška najugroženijim penzionerima

Sremska Mitrovica – Ministarstvo finansija i privrede, u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu zaštitu, planira da do kraja godine isplati prve dve rate za socijalnu podršku najugroženijim penzionerima, čije su penzije manje od 15.000 dinara mesečno, a prva isplata biće već između 17. i 19.septembra.

Drugu ratu socijalne podrške najugroženiji penzioneri mogu da očekuju u drugoj polovini decembra, dok se isplata preostale dve rate planira u martu i junu naredne godine.

You May Also Like