Škole objavljuju rezultate male mature

Sremska Mitrovica –  Posle zavrsetka polaganja male mature, osnovne škole će od danas početi da objavljuju prve rezultate koje su osmaci postigli na testovima iz srpskog jezika i matematike.

Iako je po kalendaru upisnih aktivnosti predviđeno da se preliminarni rezultati objave najkasnije sutra, 21. juna, neke osnovne škole najavile su da će osmaci već od danas moći da saznaju kako su uradili i koliko bodova osvojili na testovima koje su polagali prethodna dva dana.

U dogovoru s poverenikom za informacije od javnog značaja, od ove godine rezultati završnog ispita biće istaknuti unutar osnovnih škola, a ne, kao do sada, na ulaznim vratima ili prozorima.

Eventualne žalbe učenika na rezultate podnose se nakon zvaničnog objavljivanja preliminarnih rezultata 21. juna u osnovnim školama, a žalbe okružnim upisnim komisijama dan kasnije, 22. juna.

Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna u osnovnim školama i na sajtu www.upis.mpn.gov.rs. Rezultati na sajtu biće objavljeni pod šiframa poznatim đacima i roditeljima.

 

You May Also Like