Savska voda odgovara standardima kvaliteta

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica, u vremenskom periodu od 25. do 31 jula.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na lokalitetima Gradska plaža – Kraj plaže, Gradska plaža – Početak plaže, Gradska plaža-  Sredina plaže, „Matica“, „Dispanzer“, Gradska plaža – Mala plaža,  Gradska plaža -“Bogaz“  ODGOVARAJU propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, koje se mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, i za gajenje drugih vrsta riba ili koje uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja se mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji .

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana.

 

You May Also Like