Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske vode izvršena je 4.septembra, to na tačkama Mala plaža, „Matica“, „Dispanzer“, Početak plaže, Sredina plaže,Kraj plaže i Bogaz.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na svim lokalitetima odgovara propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, koje se mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, i za gajenje drugih vrsta riba ili koje uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja se mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji .

 

 

 

You may also like