Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode,  koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica.

Analiza savske vode je  izvršena  dana 28. avgusta i to na tačkama uzorkovanja  Mala plaža, „Matica“, „Dispanzer“, Početak plaže, Sredina plaže, Kraj plaže i Bogaz.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na lokalitetima Kraj plaže, Početak plaže, Sredina plaže, „Matica“, „Dispanzer“, Mala plaža i „Bogaz“  ODGOVARAJU propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, koje se mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, i za gajenje drugih vrsta riba ili koje uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja se mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji .

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana.

 

 

 

 

You may also like