Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica, obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica, u sredu, 22. avgusta.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na lokalitetima Kraj plaže, Početak plaže, Sredina plaže, Matica, Dispanzer, Mala plaža, i Bogaz  ODGOVARA propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, koje se mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi.

 

 

 

 

 

You may also like