Sremska Mitrovica –  Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 14.avgusta, i to na tačkama uzorkovanja: Mala plaža, „Matica“, „Dispanzer“, Početak plaže, Sredina plaže,  Kraj plaže i „Bogaz“.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na lokalitetima Kraj plaže, Početak plaže, Sredina plaže, „Matica“, „Dispanzer“,Mala plaža,  “Bogaz“ , ODGOVARAJU propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, koje se mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, i za gajenje drugih vrsta riba ili koje uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja se mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji .

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana.

You may also like