Savska voda na većini lokaliteta ispravna

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica.

Analiza savske vode je vršena u vremenskom periodu od 27.juna do 2. jula , i to na tačkama uzorkovanja :  Mala plaža, Reka Sava – „Matica“, „Dispanzer“, „Bogaz“, početak plaže, sredina plaže, i kraj plaže.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na lokalitetima  Mala plaža, Reka Sava- „Matica“,„Dispanzer“ , početak plaže,  sredina plaže,  kraj plaže, odgovara propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, koje se mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, i za gajenje riba, usled mikrobiološke neispravnosti zbog povišene vrednosti za najverovatniji broj koliformnih klica u 1000ml vode (24000/), dok uzorak sa lokaliteta  “Bogaz” ne odgovara  propisima Uredbe o klasifikaciji voda vrednosti za vode II klase, navodi se u saopštenju „Komunalija“.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2 do 3 dana.

 

 

You May Also Like