Registracija vozila jefinija i jednostavnija

Sremska Mitrovica – Ministarstvo finansija i privrede pripremilo je čitav niz promena izdataka za registraciju vozila od 1. oktobra. Uštede za džep vozača, odnosno vlasnika četvorotočkaša, prema prvim procenama biće, zavisno od mesta gde se vozilo registruje, od 2.500 do 3.000 dinara.

Biće lakše i na šalterima prilikom registracije kola više se neće popunjavati bezbroj priznanica, dovoljno će biti da se popuni samo jedan obrazac za uplatu.

Ukidaju se, tako, republička administrativna taksa za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice i odjavu vozila, koja je do sada plaćana 670 dinara.

Više se neće plaćati ni republička administrativna taksa za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice u iznosu od 770 dinara.

Vozači će uštedeti i na naknadi za korišćenje puteva, koja je iznosila 690 dinara. Ukida se i ekološka taksa od 496 dinara.

Doneta je odluka i o maksimalnoj visini komunalne takse. Ona će biti ujednačena za sve vozače bez obzira gde registruju svoje vozilo i iznosiće 2.000 dinara.

Kao argument za zadržavanje minimalne cene obaveznog osiguranja u Ministarstvu finansija i privrede vide to što će, u najavljenoj „seči“ taksi i ostalih nameta, biti ukinut i deo propisa koji će omogućiti da i osiguravajuće kuće ostvare određene uštede.

Ukidaju se, naime, odluke da sredstva pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini tri odsto od premije osiguranja od požara u korist budžetskog fonda za vanredne situacije.

Takođe, prestaje da važi odluka da se u budžetski fond za vanredne situacije uplaćuju sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini pet odsto od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju.

Kako nas uskoro čeka i zima, vozači već počinju da razmišljaju i o zimskim gumama.

Prema Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, vozači u Srbiji od 1. novembra do 1. aprila sledeće godine neće morati da koriste sve četiri zimske gume, ali samo ukoliko na putu nema leda i snega. Ali, trenutno se razmišlja i o varijanti da vozači tokom zime budu obavezni da imaju samo dve gume sa zimskom šarom ili sve četiri letnje gume sa šarom dubljom od četiri milimetara.

 

You May Also Like