Redovna naplata poreza i doprinosa

Sremska Mitrovica – Primena novog sistema razmene podataka između banaka i Poreske uprave započeta je 2. jula 2012, od kada banke svakodnevno dostavljaju Poreskoj upravi podatke o izvršenim plaćanjima od prethodnog dana.

U prvoj nedelji primene novog sistema razmene podataka između banaka i Poreske uprave, izvršeno je ukupno 751.171 transakcija u vezi sa isplatom zarada zaposlenima.

Kako je navedeno u saopštenju Poreske uprave, na ime zarada i drugih nadoknada zaposlenih, preko 210.289 transakcija, uplaćeno je ukupno 11,62 milijardi dinara, dok je na ime poreza i doprinosa za socijalno osiguranje uplaćeno ukupno 10,86 milijardi dinara preko 450.305 transakcija.

Na ime zarada i doprinosa, 25.118 obveznika, uplatilo je ukupno 21,20 milijardi dinara. Samo doprinose bez zarade je uplatilo 32.082 u ukupnom iznosu od 1,81 milijardi dinara, dok je njih 11.837 uplatilo samo zarade bez doprinosa u iznosu od 890,11 miliona dinara.

You May Also Like