Radno vreme Doma zdravlja tokom praznika

Sremska Mitrovica – U vreme praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

-Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi) 01.05.2012. i 02.05.2012. godine od07,00-14,00 časova.

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:
– Dečiji dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica 01.05.2012. i 02.05.2012. godine od07,00-20,00 časova.
Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:
01.05.2012. i 02.05.2012. godine od 07,00-14,00 časova.

Služba Hitne medicinskepomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za svedane praznika.

 

You May Also Like