Sremska Mitrovica – Voda za piće u Sremskoj Mitrovici zadovoljava propisane kriterijume zdravstvene ispravnosti. Po svim parametrima ona je bezbedna za korišćenje, a o njenom kvalitetu brinu stručne službe JKP“Vodovod“. S obzirom na njen značaj za zdravlje ljudi, u tom javnom preduzeću se ovoj delatnosti posvećuje posebna pažnja.

Interna laboratorija „Vodovoda“ svakodnevno organizuje uzorkovanje vode na svim tačkama vodosnabdevanja, počev od kontrole kvaliteta sirove vode, preko procesa njene prerade i u rezervoarima, pa sve do krajnjih korisnika. Od Postrojenja za preradu vode do najudaljenije tačke vodosnabdevanja ima oko 20 km. Budući da se voda doprema do najudaljenijih područja grada i naseljenih mesta, provera kvaliteta vode za piće zahteva svakodnevno angažovanje svih zaposlenih u laboratoriji. Pored neophodnih sredstava za rad, laboratorija koristi i brendirano vozilo za efikasnije obavljanje tog posla.

Anica Ilibašić, šef laboratorije Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod“  koja svakodnevno vrši analizu vode rekla je: „Bez odgovarajućih analiza uzorkovane vode ne bismo mogli da znamo kakvu vodu koristimo. Iz tog razloga naši radnici dnevno uzimaju 15 uzoraka vode na raznim lokacijama. Bitno nam je da se voda kontroliše ne samo u gradu, nego i u svim mestima koja se snabdevaju vodom za čiju smo zdravstvenu ispravnost upravo odgovorni mi iz „Vodovoda“. Pored uzimanja uzoraka prema planu laboratorije, uzorci se uzimaju i ciljano, na osnovu prijave građana koji sumnjaju u kvalitet. To je omogućeno putem nedavno formiranog korisničkog servisa, kada se na osnovu reklamacije kvalitet vode proverava direktno kod potrošača koji je prijavio problem.“

S obzirom na probleme sa pijaćom vodom koji postoje u pojedinim delovima Srbije, u sremskomitrovačkom „Vodovodu“ tvrde da naši potrošači nemaju razloga za brigu. Analize koje se obavljaju u Internoj laboratoriji tog javnog preduzeća obuhvataju sve neophodne aspekte njene zdravstvene ispravnosti.

Vesna Vladisavljević, tehnički direktor “Vodovoda“ kaže da se kontrola kvaliteta vode za piće obavlja  na osnovu važećih propisa u toj oblasti.

„Nas obavezuje Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće koji definiše sve uslove u pogledu vrste analiza, broja uzoraka, mesta i vremena uzimanja uzoraka. Za određivanje mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara postoji sva neophodna aparatura u našoj laboratoriji.Na osnovu dobijenih podataka imamo jasnu sliku o kvalitetu vode, a ukoliko dođe do izvesnih odstupanja možemo veoma brzo da reagujemo“, rekla je Vesna Vladisavljević.

U „Vodovodu“  još kažu da uz odgovarajući stručni kadar i njihovu stalnu brigu o vodi, naši građani mogu da se pouzdaju u dobar kvalitet vode za piće.Za njen bezbedan put do potrošača postoje svi neophodni mehanizmi, pa možemo da očekujemo da će ovakva situacija biti i ubuduće.

 

You may also like