Privatni izvršitelji počinju sa prinudnim naplatama

Sremska Mitrovica – Prve naplate dugovanja građana za komunalne usluge i neplaćene telefonske račune, koje će sprovesti profesionalni izvršitelji uslediće već tokom ovog leta.

Naplate kazni za parkiranje će sačekati jasen, kada se očekuju i prvi predlozi za izvršenje koje će izvršiteljima uputiti privatni poverioci.

„Izvršitelji su dobili prve predmete, odnosno prve predloge za izvršenje, mahom za naplatu komunalnih potraživanja. Mi smo zaključke o izvršenju već uradili i sprovodimo dostavu, a od reakcije dužnika zavisiće i dalji tok postupka“, rekao je Tanjugu predsednik Komore izvršitelja Mihailo Dragović.

Najveći broj predmeta, koje su dobili privatni izvršitelji od imenovanja na tu dužnost krajem maja, je u Beogradu i Novom Sadu, oko 2.000 predmeta, rekao je Dragović.

U Subotici su izvršitelji primili oko 900, u Kraljevu 550, a i u ostalim gradovima Srbije ima komunalnih preduzeća koja su dala predloge za izvršenje, dodao je on.

Na teritoriji Beograda 20 izvršitelja dobilo je oko 150 predmeta od firme „Telekom“, a u narednom periodu se očekuje još, napomenuo je Dragović i ukazao da iako „Telekom“ nije komunalno preduzeće, ono spada u red preduzeća za koja su nadležni privatni izvršitelji.

Prema njegovim rečima, nešto manje predloga za izvršenje je stiglo od „Telenora“, a u novom Sadu najveći broj predmeta je od JP „Srbija gas“.

On očekuje da će naplata parking kazni uslediti posle godišnjih odmora, u septembru, a tada očekuje i prve predmete u kojima su se građani i kompanije opredelili između suda i privatnih izvršitelja.

Privatni izvršitelji isključivo su nadležni za naplatu dugova iz komunalnih potraživanja, dok u ostalim slučajevima dele nadležnost sa sudskim izvršiteljima.

Sud je nadležan isključivo samo za izvršenja iz radnih i porodičnih sporova.
Dragović je ukazao da izvršitelji građanima ne šalju nikakva upozorenja i da je opomenu za plaćanje duga građanima dužno da pošalje komunalno preduzeće pre podnošenja predloga za izvršenje privatnom izvršitelju.

On je svim dužnicima poručio da dugove moraju da plaćaju, jer je ne samo za državu i privredu, već i za svakog građanina jako važno da se uvede red u oblasti naplate potraživanja.

„Kao predsednik Komore izvršitelja i u svoje lično ime želim da poručim građanima da dugovi moraju da se plaćaju jer nijedan sistem ne može da funkcioniše ako se obaveze ne ispunjavaju“, rekao je Dragović i podsetio da su i poverioci nečiji dužnici, rekao je Dragović.

Osvrćući se na reformu pravosuđa u okviru koje su u pravni sistem Srbije uvedeni profesionalni izvršitelji radi efikasne naplate dugovanja i izvršenja drugih obaveza, on je naglasio da je veoma je bitno da se presude izvršavaju, jer ako se presuda ne izvrši ona ostaje mrtvo slovo na papiru.

Građani koji dobiju zaključak o izvršenju, kojim se pozivaju da svoju obavezu ispune u roku od osam dana, imaju pravo da na njega u roku od osam dana ulože prigovor, rekla je Tanjugu portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Prigovor se, kako je objasnila, podnosi preko izvršitelja sudu, odnosno o prigovoru odlučuje sud.

Ako dužnik ne primi zaključak ili ne reaguje, posle dve nedelje ponovo se šalje zaključak, a ako ni to ne uspe, stavlja se na oglasnu tablu suda.

Ukoliko ni posle ovoga ne plate dug, izvršitelji će od firmi gde su dužnici zaposleni tražiti administrativnu zabranu na platu dok se potraživanje ne namiri. Kao krajnja mera na raspolaganju im je plenidba pokretnih i nepokretnih stvari, uz asistenciju policije.

Pored postojećih 400 sudskih izvršitelja, Srbija bi kako je planirano, trebalo da ima ukupno 334 privatna izvršitelja (po jedan na 25.000 stanovnika).

Oni će naplaćivati i potraživanja između firmi, a koristiće i dokumentaciju NBS i izvode iz liste nepokretnosti dužnika.

Predsednik Komore izvršitelja veruje da će građani, kada vide koliko će ih koštati ceo postupak, ipak odlučiti da plate dugovanja. Inače, najniža cena izvršiteljske usluge je 2.500 dinara, koliko košta samo dostavljanje zaključka da je postupak počeo, a koja takođe pada na teret dužnika ukoliko dobrovoljno ne plati dug.

(Tanjug)

You May Also Like