Sremska Mitrovica – Novi ratni raspored do kraja meseca dobiće oko hiljadu rezervista iz 30 gradova Srbije, a u osam mesta biće održane jednodnevne vojne vežbe.

Deo pripadnika rezervnog sastava dobiće nove instrukcije za slučaj rata, dok će ostali zadržati raspored koji su imali i ranije. Istovremeno, u vojne odseke biće pozvani i građani koji su vlasnici stvari potrebnih vojsci za odbranu zemlje.

Pozivi koji ovih dana stižu na adrese vojnih obveznika, kako objašnjavaju u Ministarstvu odbrane, deo su redovnog ažuriranja spiskova rezervnog sastava.

Reč je o poslu koji je predviđen redovnim godišnjim planovima organa koji brinu o vojnoj obavezi građana – kaže pukovnik Milivoje Pajović iz Uprave za odnose sa javnošću.

„Nema nikakve vanredne situacije, tako da vojni obveznici nemaju razloga za strah“, rekao je Pajović.

Ažuriranje ratnih rasporeda predviđeno je zakonom koji reguliše vojnu obavezu. U vojnim spiskovima evidentirano je 1,7 miliona pripadnika rezervnog sastava. Problem je, međutim, što ogromna većina njih nema jedinicu kojoj se prijavljuje u slučaju rata.

Zbog toga će ovog meseca deo rezervnih oficira biti pozvan na jednodnevnu obuku u lokalne vojne odseke. To podrazumeva upoznavanje sa brojnim stanjem, rasporedom, planovima mobilizacije.

Jedina kategorija vojnih obveznika koje će zaobići pozivi vojnih organa su građani koji su u slučaju rata dužni – da rade.

U vojnoj evidenciji nalazi se oko 70.000 ljudi koji imaju radnu obavezu. Na radnom mestu državu brane zaposleni u javnim i komunalnim službama, medicinskim ustanovama, fabrikama značajnim za odbranu zemlje.

Plave koverte ovih dana stižu i na adrese građana koji poseduju stvari koje vojska u slučaju rata može da mobiliše. Ratni raspored, pored vojnih obveznika, imaju i automobili, kamioni, građevinske mašine, avioni.

Pozive uglavnom dobijaju vlasnici automobila i kamiona, a upućuju se na osnovu policijske evidencije. Na spisku Ministarstva odbrane nalazi se više od 50.000 stvari, čiji su vlasnici dužni da ih u ratu ustupe trupi.

Prelazak na profesionalnu vojsku nije ukinuo i obavezu građana da u slučaju rata obuku uniformu, ali i da se odazivaju na pozive vojnih organa. Zakon za ignorisanje naređenja predviđa kazne koje su i do više stotina hiljada dinara.

Rezervni sastav u “ne daj bože” situacijama organizuje se u osam brigada, od kojih svaka pokriva po određeni deo Srbije. Vojnici koji su vojni rok odslužili bez oružja, mogu da se angažuju u jedinicama civilne zaštite u slučaju elementarnih nepogoda.

 

You may also like