Plata nastavnika po broju đaka

Sremska Mitrovica – Broj nastavnika od školske 2014/2015. godine biće značajno manji, a oni koji zadrže dnevnike biće plaćeni u zavisnosti od usavršavanja, kvaliteta rada i uspeha njihovih đaka. Tada će početi plaćanje ”po glavi učenika”, biće smanjen broj odeljenja, škola, a samim tim i predavača.

Prema broju đaka određivaće se sredstva koje neka škola, a onda i nastavnik dobijaju svakog meseca. Problem se javlja u krajevima u kojima su odeljenja sa malim brojem učenika, iz demografskih razloga, ili je reč o đacima koji uče na jezicima nacionalnih manjina. Ne treba da ona budu ugašena, pa se sada traži najbolji model plaćanja. Do 2014. godine školski sistem mora da bude racionalizovan.

You May Also Like