Pečati idu u istoriju

Sremska Mitrovica – Od danas je na snazi novi zakon o privrednim društvima. Procedura za pokretanje biznisa jednostavnija i jeftinija. Preduzeća više ne moraju da koriste pečate sa imenom firme.

Oni koji žele da pokrenu sopstveni biznis to mogu da učine mnogo jednostavnije i po ceni čak 500 puta nižoj od dosadašnje. Novi Zakon o privrednim društvima, koji se od sredeprimenjuje, podiže osnivački kapital za akcionarska društva na tri miliona dinara, a rok za uplatu odložen je na 1. januar 2014. Novina je i da nijedno preduzeće od sada ne mora da koristi pečate sa imenom firme, a na mesto direktora može da imenuje čak i neko drugo preduzeće, važno je samo da je domaće.

Novi zakon pod svoje okrilje stavlja i preduzetnike. Važna novost kod njih jeste to što je uvedena mogućnost da naslednici preminulog preduzetnika i članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju mogućnost da preuzmu radnju i nastave da obavljaju delatnost, a to se čak može izvršiti i na osnovu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine već za vreme života vlasnika radnje. Kada je reč o gašenju preduzeća, produženo je vreme minimalnog trajanja oglasa o pokretanju likvidacije sa 60 na 90 dana, s tim što se brisanje može sprovesti najranije po isteku roka od 120 dana od dana objave.

Uvodi se i prinudna likvidacija koju Agencija za privredne registre pokreće po službenoj dužnosti. Zasada, u prinudnu likvidaciju neće ići preduzeća koja ostvare gubitak iznad visine kapitala, iako je i to prvobitno bilo predviđeno.

You May Also Like