Održana III sednica skupštine grada

Sremska Mitrovica – Danas u 10:00 časova, u Sremskoj Mitrovici je održana treća sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu Skupštine grada bio je Predlog odluke o pristupanju i izradi statuta Grada Sremska Mitrovica i Predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju, pod tačkom dnevnog reda izbori i imenovanja. Skupštini je prisustvovalo 52 odbornika.

Obrazovana je Komisija za izradu nacrta Statuta Grada Sremska Mitrovica. Za predsednika Komisije imenovana je Jelena Marković a za članove Vera Nikolić i Jovo Roljić.

Po drugoj tački dnevnog reda, izbori i imenovanja, doneta je odluka o razrešenju dužnosti direktora JP Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica Bojana Gavrića a za novog direktora imenovan je Jovan Dobrić. Razrešen je dužnosti i direktor JKP Komunalije u Sremskoj Mitrovici Josip Novotni a za novog direktora imenovan je Radoslav Jevremović. Za direktora JKP Toplifikacije iz Sremske Mitrovice ponovo je imenovan Slavko Sladojević, a za direktora JKP Vodovod ponovo je imenovan Saša Bugadžija. Funkciju direktora JP za distribuciju prirodnog gasa Srem – Gas nastaviće da obavlja Vladimir Sanader.

Dužnosti su razrešeni članovi Upravnog odbora predškolske ustanove Pčelica, iz reda Lokalne samouprave Danijela Jovanović, Jelena Bašić i Drago Maričić, iz reda zaposlenih Sandra Štetin Lovrić, Bojana Belinčević i Nada Steranko a iz reda saveta roditelja Slađana Mirčeta, Katarina Popov i Tatjana Kozlina. Za nove članove Upravnog odbora predškolske ustanove Pčelica, iz reda Lokalne samouprave imenovani su Tankosava Simić, Radivoje Golubović i Goran Ostojić.

Dužnosti su razrešeni i članovi Upravnog odbora Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici, iz reda Lokalne samouprave Željko Cundra, Marijana Stanojlović i Zorica Bodlović a za nove članove imenovani su Maja Pavić, Siniša Smiljanić i Marina Nikolić.

Miroslav Vladisavljević, dr. Željko Bosanac i Branislav Čolić su razrešeni dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici iz reda Lokalne samouprave, a za nove članove imenovani su Ranko Popović, Duško Romčević i Đorđe Arambašić. Za članove nadzornog odbora Doma zdravlja, iz reda Lokalne samouprave, imenovani su Stefan Vuković i Bojan Pantelić.

 

 

 

 

 

You May Also Like