Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je održana četvrta sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu Skupštine grada bila je Odluka o prestanku i utvrđivanju mandata odbornika, Predlog statuta grada, Odluka o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2011. godinu, Program održavanja i uređenja gradske plaže za 2012. godinu i Izbori i imenovanja.

Skupštinskom većinom usvojeno je svih pet tačaka dnevnog reda.

Po poslednjoj tački dnevnog reda, Izbori i imenovanja, doneta je odluka o razrešenju dužnosti direktora Doma zdravlja Grada Sremska Mitrovica, Dr Nade Petković Zec, a za vršioca dužnosti direktora imenovan je Dr Milan Latković.

Razrešen je dužnosti i direktor Galerije “Lazar Vozarević”, Radule Gligorović, a za vršioca dužnosti direktora imenovan je Milan Marinković.

Za vršioca dužnosti  direktora Biblioteke imenovana došadašnja direktor, Živka Matić, a za direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture ponovo je imenovan Ljubiša Šulaja.

Sa mesta direktora Pozorišta “Dobrica Milutinović” razrešena je Tatjana Marelj Žečević, dok je na mesto vanrednog direktora imenovana Jelena Janković.

Vanredni direktor Muzeja “Srem”  Jasmina Davidović razrešena je te dužnosti, a na mesto vršioca dužnosti direktora dolazi Danica Dragičević.

Na čelu Ustanove za negovanje kulture “Srem” i dalje ostaje Zorica Mišćević, kao vršilac dužnosti direktora.

Direktor Poslovno sportskog centa “Pinki”,  Spomenka Kotarlić razrešena je dužnosti direktora, a na mesto direktora ove sportske ustanove  Ljubomir Vujčić.

Dmitar Stanišić razrešen je sa mesta direktora Ustanove “Atletski stadion”, dok je za vršioca dužnosti direktora imenovan Dragan Jovanović.

 

 

 

 

You may also like