Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući, u Sremskoj Mitrovici, danas je održana peta po redu sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu pete sednice  razmatrano je šest tačaka. Usvojen je Predlog odluke o gradskim upravama, Predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine grada, kao i Predlozi o izboru članova Gradskog veća i Predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju.

Pored navedenih „Predloga odluka“ , po dnevnom redu odlučeno je i o Prestanku i potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Grada Sremska Mitrovica. Usvojen je i Predlog zaključka, kojim se Gradsko veće ovlašćuje da po zahtevima javnih preduzeća, koji su budžetski korisnici, daje saglasnost na aspolaganje imovinom preduzeća veće vrednosti, a koja je u funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa.

Na poslednjoj, šestoj tački dnevnog reda Izbori i imenovanja na mesto direktora JKP Regionalna deponija “Srem – Mačva” u Sremskoj Mitrovici postavljen je Nebojša Popović, dipl. ing. tehnologije iz Sremske Mitrovice, a ove dužnosti razrešen je Srđan Kličković iz Sremske Mitrovice.

Razrešeni su i imenovani zamenik predsednika i član Upravnog odbora JKP Regionalna deponija “Srem – Mačva”, kao i član Nadzornog odbora JKP Regionalna deponija “Srem – Mačva”.

Usvojen je i novi Predlog odluke o gradskim upravama, pa će tako gradskih uprava biti osam, umesto sedam koliko ih je do sada bilo.

 

Možda Vam se svidi i