Sremska Mitrovica – Obuka u auto školama po novim propisima počinje od 25. oktobra ove godine a oni koji su je započeli po starim propisima, moraju je završiti najkasnije u roku od tri meseca. Koliko obuka ne bude završena do 25. januara 2013.godine,  kandidat će morati celokupan proces osposobljavanja da obavi iz početka, u skladu sa novim propisima, „što znači da će snositi troškove nove obuke i morati da izdvoji novo vreme za to“.

Precizira se da 25. oktobra počinje primena Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače i ističe da će polaganje teorijskog ispita sa novim testovima početi istog dana.

Prisustvo časovima teorijske obuke, koje će biti obavezno nakon početka primene novih pravilnika o osposobljavanju, „znatno će olakšati kandidatima da uspešno polože proveru znanja putem novih testova“.

Ukazuje se i da je realna pojava velikog broja kandidata upisanih po starim propisima, „koji neće položiti teorijski ispit, pa će zahtevati organizaciju dopunske teorijske obuke“.

To će stvoriti uslove za nove troškove i izdvajanje novog vremena, „a vrlo izvesno i uslove u kojima će ti troškovi biti nerealno visoki“.

Uprava saobraćajne policije je u saopštenju apelovala na buduće kandidate za vozače „da sagledaju sve bitne elemente za donošenje odluke kada će i pod kojim uslovima započeti i obavljati osposobljavanje“.

To je urađeno zbog značaja kvalitetnog osposobljavanja kandidata za vozače, za podizanje nivoa njihove bezbednosti, odnosno bezbednosti saobraćaja, „kao i izbegavanja njihovog mogućeg nezadovoljstva“.

Novi sistem osposobljavanja omogući će sticanje znatno većeg nivoa teorijskih i praktičnih znanja i veština za samostalno i bezbedno učešće u saobraćaju na putu u odnosu na sistem uređen propisima koji se trenutno primenjuju, dodaje se u saopštenju.

Možda Vam se svidi i