Sremska Mitrovica – U cilju unapređenja sistema sakupljanja i odvoza otpada, kvalitetnije usluge korisnicima,  smanjenja rashoda, kao i troškova za rezervne delove i gorivo,  Javno komunalno preduzeće  “Komunalije” je investiralo u kupovinu novog kamiona autosmećara za sakupljanje i odvoženje čvrstog otpada sa sistemom potisne ploče marke VOLVO, model FES 42R koji je optremljen po evropskim standardima.

Ova investicija je vredna 15.800.273 dinara i otplatiće se putem kredita koji je odobren na pet godina, kažu u Komunalijama.

U planu investicionog ulaganja od početka 2012. godine urađena je i nova nadogradnja na postojećem autosmećaru, a po rečima direktora ovog Javnog komunalnog preduzeća,  Josipa Novotnog,  “Komunalije” će nastojati da i u budućnosti ulaže u opremu, a sve u cilju što bolje i kvalitetnije usluge našim sugrađanima.

 

 

You may also like