Sremska Mitrovica – Starosna granica za odlazak u penziju od prvog januara će biti pomerena za četiri meseca, a prema još važećim pravilima, svi koji ispunjavaju uslove mogu da podnesu zahtev za penzionisanje do 30. decembra.

U ovoj godini muškarci sa 40 godina staža su mogli da se penzionišu najranije sa 53 godine i osam meseci života, a u 2013. godini će se ova starosna granica podići za četiri meseca. Od naredne godine žene će u penziju moći najranije sa 53 godine i četiri meseca života i sa 34 godine i četiri meseca staža. Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju se ne menja, a to je za muškarca 65 godina života i 15 godina staža, a za ženu 60 godina života i 15 godina staža.

You may also like