Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica.

Analiza savske vode je  vršena od  18. do 24.  jula i to na tačkama uzorkovanja :  Reka Sava-Gradska plaža Mala plaža, Reka Sava- „Matica“, Reka Sava – „Dispanzer“, Reka Sava-Gradska plaža Početak plaže, Reka Sava-Gradska plaža Sredina plaže, Reka Sava-Gradska plaža Kraj plaže, Reka Sava Gradska plaža -Bogaz.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na lokalitetima: Reka Sava – Gradska plaža – Početak plaže, Reka Sava – Gradska plaža – Sredina plaže, Reka Sava – „Matica“, Reka Sava – „Dispanzer“, Reka Sava – Gradska plaža -“Bogaz“ ODGOVARA propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, koje se mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi i za gajenje drugih vrsta riba ili koje se uz uobičajene metode obrade – kondicioniranja,  mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji .

Uzorci na lokalitetima : Reka Sava – Gradska plaža – Mala plaža,  Reka Sava – Gradska plaža – Kraj plaže NE ODGOVARAJU  propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, usled mikrobiološke neispravnosti (povećanog najverovatnijeg broja kolifornih klica vodi).

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana.

Mole se svi građani da  se u toku boravka na plaži  pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

You may also like