Nove pumpe u crpnim stanicama

Sremska Mitrovica – U okviru redovnih aktivnosti sremskomitrovačkog „Vodovoda“ u toku su radovi na održavanju i unapređenju rada lokalnih sistema vodosnabdevanja i fekalnih crpnih stanica. Reč je o remontu postojeće i ugradnji nove elektro-mašinske i druge opreme.

Tokom proteklog meseca instalirane su nove pumpe u crpnim stanicama Divoš i Šuljam. Nedostaci na elektro instalacijama i opremi za hlorisanje sanirani su u objektima u Divošu, Bešenovačkom Prnjavoru, Gložnju, Sremskoj Rači i Bosutu.

Kada je reč o sistemu za odvođenje otpadnih voda, posebna pažnja je posvećena funkcionisanju fekalnih crpnih stanica, tačnije stvaranju uslova za njihov nesmetan rad. S tim u vezi, servisirana je pumpa u FCS Batutova i obavljene intervencije na elektro instalacijama u objektima Čikas, Batutova i Kosovke devojke, kažu u „Vodovodu“.

Istovremeno, u toku je i uređenje zona sanitarne zaštite u neposrednoj okolini svih objekata u funkciji javnog vodosnabdevanja.

 

 

 

 

You May Also Like