Nove cene lekova

Sremska Mitrovica – Odluka o novim cenama oko 4.500 lekova pred Vladu Srbije mogla bi da stigne najranije sledećeg četvrtka, a za obračun će, najverovatnije, biti uzeta realna vrednost evra od 113 dinara, iako je prozvođačima prvo bilo ponuđeno 111 dinara. Međutim, i sa podizanjem obračunskog kursa sa 99,27 dinara, po kojem se cene medikamenata obračunavaju od maja prošle godine, mnogi lekovi će – da pojeftine. Jer, od poslednje korekcije cena u Srbiji, pre godinu i po dana, njima je u zemljama u okruženju pala cena, pa će i na našem tržištu biti jeftiniji.

Računica će biti takva jer se cene lekova u Srbiji usklađuju po dva osnova – kursu evra, i vrednosti istih preparata u referentnim zemljama – Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Iako već punih devet meseci traže i čekaju da se u cene lekova ukalkuliše realan rast evra, proizvođači nisu oduševljeni prvim predlogom Vladine radne grupe jer kako se navodi iz grupacije domaćih proizvođača, kurs evra je ispod realnog a sa druge strane mašine,repromaterijal i sve ostalo iz uvoza plaćaju u evrima i to po stvarnom tržišnom a ne virtuelnom kursu.

U Fondu proizvođača inovativnih lekova (Inovia) izračunali su da su svi zajedno, i domaći i strani proizvođači, na srpskom tržištu, na kojem se godišnje prodaju lekovi za oko 600 miliona evra, ove godine svakog meseca na kursnoj razlici gubili više od 13 odsto.

Ali ni jedni ni drugi, međutim, trenutno nemaju kalkulaciju koliko bi lekova sada moglo da poskupi, a koliko da pojeftini.

You May Also Like