Nema više vožnje „na veresiju“

Sremska Mitrovica – Javno preduzeće Putevi Srbije danas će ukinuti mogućnost naknadnog plaćanja putarine, jer je vozači masovno zloupotrebljavaju.

„Da su izjave o odbijanju plaćanja putarine korišćene u skladu sa namenom zbog koje postoje, ne bi ni došlo do njihovog ukidanja“, izjavio je direktor Sektora za naplatu putarine u Putevima Srbije Milenko Caković.

U tom JP su istakli da su prinuđeni da ukinu naknadno plaćanja putarine, kao i da tu mogućnost najviše zloupotrebljavaju vozači kamiona.

Caković je kazao da su prilikom ulaska na autoput ispred svake naplatne stanice vidno postavljeni saobraćajni znaci koji označavaju uključenje na saobraćajnicu pod naplatom i da će na svim naplatnim stanicama od danas biti pojačano dežurstvo radnika obezbeđenja Puteva Srbije i saobraćajne policije.

U JP kažu da će u slučaju da vozač odbije da plati putarinu inkasant zamoliti tog vozača da se pomeri sa naplatne trake, ali mu neće dozvoliti da prođe naplatnu stanicu.

Ukoliko vozač odbije da se pomeri sa trake, biće pozvana saobraćajna policija koja će, u skladu sa propisima i ovlašćenjima, preduzimati odgovarajuće mere.

U 2011. je popunjeno oko 56.000 tzv. izjava o odbijanju plaćanja putarine i najveći procenat – oko 81 odsto odnosio na četvrtu kategoriju, odnosno vozače šlepera.

Prethodnih godina je broj tih izjava uvećavan i na primer u 2007. bilo ih je 5.745.

 

You May Also Like