Nema škole ni sledeće nedelje

Sremska Mitrovica – Na osnovu preporuke Ministarstva prosvete Republike Srbije lokalnim samoupravama, osnovne i srednje škole na teritoriji grada Sremska Mitrovica neće raditi od ponedeljka 13. do petka 17. februara 2012. godine. Takođe je preporuka da osnovne škole koje imaju u sklopu svog rada produženi boravak, organizuju dežurstva od prvog do četvrtog razreda.

Škole su dužne da u periodu kada se svakodnevno upućuju pozivi za štednjom električne i toplotne energije, otkažu sve vidove sportskih aktivnosti u salama, ali i ostale vannastavne aktivnosti u školskim objektima. Ukoliko se ne bude poštovala ova naredba, biće preduzete odredjene kaznene mere.

You May Also Like