Na recept još 47 lekova

Sremska Mitrovica – Lista lekova koji se izdaju o trošku osiguranja proširena je za 47 preparata , rečeno je u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja.

Istovremeno, smanjeno je procentualno učešće pacijenata u troškovima pojedine terapije sa tzv. A1 pozitivne liste.

 

Novi lekovi, njih 16, namenjeni su obolelima od teških neuroloških bolesti, među kojima je, recimo, i Batenova bolest, i koriste se za ublažavanje simptoma. Iz grupe novih preparata na pozitivnu listu ušli su i „enterofuril“ za akutnu dijareju kod dece do sedam godina, OPVERO oralna vakcina protiv dečje paralize…

„Lista lekova je proširena i sa više od 20 medikamenata različitih oblika, doza i pakovanja, koji već imaju svoje paralele na listi, ali smo zbog bolje konkurentnosti, sigurnije snabdevenosti tržišta, kao i većeg izbora lekara pri određivanju terapije, ubacili i lekove drugih proizvođača“, kaže direktor RFZO Aleksandar Vuksanović.

Za pojedine lekove sa liste A1 je promenjen procenat participacije, pa je, na primer, učešće pacijenta u ceni leka „pantoprazol“, za terapiju čira na želucu, sa 65 smanjeno na 55 procenata. Za „ferum lek“ (gvožđe) učešće je smanjeno sa 35 na 15 procenata.

Prekjučerašnjom odlukom Vlade Srbije 160 lekova je pojeftinilo, jer su njihove cene na našem tržištu usklađene sa cenovnicima u referentnim zemljama: Sloveniji, Hrvatskoj i Italiji. Kada se saberu svi oblici, jačine i vrste pakovanja ovih lekova, ta odluka se zapravo odnosi na 450 preparata.

Iz te grupe 300 lekova se izdaje na recept i oni su pojeftinili za od jedan do 60 odsto. Tako je lek „ramipril“ za lečenje hipertenzije pojeftinio za 20 odsto. Cena „losartan“ leka novije generacije iz grupe antihipertenziva smanjena je za 10 odsto, cena „olanzapin“ leka, koji se koristi u terapiji šizofrenije, za 50 procenata. Ovaj lek je koštao 4.350 dinara, a nova cena je 2.100 dinara. Za njega će, konkretno, pacijenti sada plaćati 250 dinara, odnosno učešće od 10 odsto u ceni, a dosad su plaćali 3.500 dinara, jer se izdavao uz procentualnu participaciju od 75 odsto.

 

 

You May Also Like