Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisao je Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2012. godini.

Ovaj konkurs je raspisan u okviru projekta „ Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ . Raspored sredstava u iznosu od 9.670.000,00 dinara biće raspoređen prema uslovima konkursa.

Pored ovoga raspisan je Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2012. godinu.

Sredstva u visini od 16.204.507,00 dinara će se rasporediti ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i nevladinim organizacijama za programe prema propisanim uslovima konkursa.

Više informacija  veb stranici Pokrajinskog sekretarijata www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Možda Vam se svidi i