Drugi deo male mature

Sremska Mitrovica – Đaci osmog razreda danas nastavljaju polaganje male mature rešavanjem zadataka iz matematike, a polaganje počinje u 10 sati u osnovnim školama.

Neposredno pre početka polaganja, oko 9.45, ministar prosvete Žarko Obradović je u direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije izvukao kombinaciju zadataka koji će se rešavati. Za rešavanje zadataka đaci će imati dva sata, pa se polaganje završava u podne. Učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa fotografijom i pečatom škole.

Konačni odgovori moraju biti napisani ili zaokruženi hemijskom olovkom, dok u toku izrade testa učenici mogu koristiti i grafitnu olovku. Na polaganju neće biti dozvoljena upotreba digitrona, a od pribora dozvoljeno je koristiti grafitne i hemijske olovke, gumice za brisanje, šestar, lenjir i trougao. Na testovima ima 50 odsto nepoznatih pitanja, 25 odsto delimično poznatih i 25 odsto potpuno poznatih zadataka.

Osmaci su juče završili prvi deo polaganja male mature, pošto su rešavali testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. U dogovoru sa poverenikom za informacije od javnog značaja od ove godine rezultati završnog ispita biće istaknuti unutar osnovnih škola, a ne kao do sada na ulaznim vratima ili prozorima.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 21. juna. Eventualne žalbe učenika na rezultate podnose se 21. juna u osnovnim školama, a žalbe okružnim upisnim komisijama dan kasnije, 22. juna. Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna u osnovnim školama i na sajtu www.upis.mpn.gov.rs. Rezultati na sajtu biće objavljeni pod šiframa poznatim đacima i roditeljima.

 

You May Also Like