Sremska Mitrovica – Direkcija za izgrađnju Grada Sremska Mitrovica u proteklom periodu zaštitila je poklopce sa šahtova, koji su u prethodnih nekoliko meseci bili glavna meta lopova.

Samo u poslednje tri nedelje meseca decembra ukradeno je 77 poklopaca sa šahtova fekalne i 26 slivnih rešetaka sa šahtova atmosferske kanalizacije u gotovo svim sremskomitrovačkim stambenim naseljima.

Direktor Direkcije za izgradnju grada, Bojan Gavrić rekao je da je ovo Javno preduzeće u proteklom periodu zaštitilo preko 2500 poklopaca na šahtovima koji se nalaže na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Poklopci su sada lancima povezani sa šahtom, tako da će šahtovi u svakom trenutku moći da se otvore ali ne i poklopci odnesu, kažu u Direkciji za izgradnju grada.

You may also like