Asfaltiranje ulice Kosovke Devojke

Sremska Mitrovica – Direkcija za izgradnju grada, u saradnji sa Mesnom zajednicom „29. Novembar“ počela je sa asfaltiranjem ulice Kosovke Devojke, u ovoj mesnoj zajednici.

Goran Crnojački, potpredsednik Mesne zajednice „29. Novembar“, rekao je da će u okviru ovih radova biti izasfaltirano oko 500 metara puta, kao i pešačke staze, čime će se građanima koji žive u ovom delu grada obezbediti bezbedan saobraćaj.

Srđan Kozlina zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica, rekao je da asfaltiranjem ove ulice, Grad Sremska Mitrovica nastavlja sa ulaganjem u infrastrukturu, vodeći računa o ravnomernom ulaganju, kako u grad tako i u selu, a sve u cilju da se građanima Sremske Mitrovice obezbede, kvalitetni putevi, pešačke štaze, što će svakako uticati na sveobuhvatni kvalitet života u nasem gradu.

You May Also Like