Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica.

Analiza savske vode je  vršena od  11. do 17.  jula i to na tačkama uzorkovanja :  Reka Sava-Gradska plaža Mala plaža, Reka Sava- „Matica“, Reka Sava – „Dispanzer“, Reka Sava-Gradska plaža Početak plaže, Reka Sava-Gradska plaža Sredina plaže, Reka Sava-Gradska plaža Kraj plaže, Reka Sava Gradska plaža -Bogaz.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na lokalitetu Reka Sava-Gradska plaža Kraj plaže, ODGOVARA propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, koje se mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, i za gajenje drugih vrsta riba ili koje uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja se mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji .

Uzorci na lokalitetima : Reka Sava-Gradska plaža Početak plaže, Reka Sava-Gradska plaža Sredina plaže, Reka Sava- „Matica“, Reka Sava – „Dispanzer“, Reka Sava-Gradska plaža Mala plaža, Reka Sava Gradska plaža –“Bogaz“ NE ODGOVARAJU  propisima Uredbe o klasifikaciji voda  vrednosti za vode II klase, usled mikrobiološke neispravnosti (povećanog najverovatnijeg broja kolifornih klica u L vode).

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana.

 

You may also like